Maryla Ścibor Marchocka jest dziennikarką radiową, publicystką, poetką, ale zajmowała się też ogrodnictwem, projektowaniem wnętrz, fotografiką. Pracowała nawet jako murarz i zdun. Ponadto z zamiłowania jest historykiem. Debiutowała w 1984 roku wierszami w antologii "Życie w drodze".

© 2007 by klok